Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo

RAZEM ZMIENIAMY POZNAŃ

Aktualności

Wyłączenie z ruchu chodnika wzdłuż ul. Piaśnickiej - Thumbnail

Wyłączenie z ruchu chodnika wzdłuż ul. Piaśnickiej

| 26.04.2023

Trasa kórnicka zmienia się za sprawą przebudowy torowiska tramwajowego i towarzyszącej infrastruktury. Ze względu na postęp prac, konieczne są zmiany w organizacji ruchu pieszych.

26 kwietnia (środa) wyłączony z ruchu zostanie chodnik po północnej stronie ul. Piaśnickiej, na odcinku między przystankami Os. Tysiąclecia i Orle Gniazdo. Obejście zamkniętego odcinka wyznaczone zostanie chodnikiem wzdłuż południowej strony ul. Piaśnickiej. Dojście do obu przystanków autobusowych zostanie zachowane.

Prosimy o ostrożność i kierowanie się wyznaczonymi trasami.

Zmiany w organizacji ruchu w okolicy skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka - Thumbnail

Zmiany w organizacji ruchu w okolicy skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka

| 10.02.2023

W związku budową przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska – Polanka i rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II, realizowanych w ramach przebudowy trasy kórnickiej, od soboty (11.02) zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie.

Na odcinku ul. Kaliskiej, zawężonej do jednego pasa tuż za zjazdem z ul. Jana Pawła II, będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km/h.  Niemożliwy będzie skręt z niej w ul. Polanka. Kierowcy zostaną poprowadzeni do tej ulicy objazdem prowadzącym przez ul. Maltańską i Katowicką.

Od strony ul. Maltańskiej, w kierunku ul. Jana Pawła II, ul. Kaliska będzie ulicą bez przejazdu. Kierowcom chcącym dojechać stamtąd do ul. Polanka udostępniony zostanie objazd przez ul. Katowicką, zaś dla chcących dotrzeć do ul. Jana Pawła II objazd będzie prowadził przez ul. Katowicką i Baraniaka.

Ze względu na to, że nie będzie możliwy również wjazd ulicą Polanka na skrzyżowanie z ul. Kaliską, droga do niej poprowadzi ulicami Katowicką i Maltańską, zaś do ul. Jana Pawła II ulicami Katowicką i Baraniaka.

Ruch pieszy będzie odbywał się bez zmian.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Wyłączenie z ruchu chodnika przy trasie Kórnickiej - Thumbnail

Wyłączenie z ruchu chodnika przy trasie Kórnickiej

| 09.02.2023

Torowisko tramwajowe między ul. Jana Pawła II a os. Lecha jest przebudowywane wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym z chodnikami. Z tego względu konieczne są zmiany w organizacji ruchu pieszych, które umożliwią kontynuację prac.

7 lutego (wtorek) wyłączone z ruchu zostaną kolejne odcinki chodnika wzdłuż torowiska tramwajowego, po jego południowej stronie. W efekcie nie będzie dostępna dla pieszych cała trasa przylegająca do torów pomiędzy ul. Piaśnicką a ul. Milczańską (do przejazdu przez torowisko).

Dojście do ul. Piaśnickiej od strony przejazdu przez torowisko możliwe będzie wzdłuż ul. Milczańskiej. Tak samo wygląda trasa w odwrotnym kierunku, tzn. od ul. Piaśnickiej i os. Lecha będzie można przejść w stronę centrum ulicą Milczańską.

Zmiana ta jest konieczna z uwagi na postęp prac – chodnik zostanie rozebrany, a następnie wykonawca przystąpi do przebudowy sieci podziemnych. Docelowo powstanie w tym miejscu nowy, wygodny chodnik i droga rowerowa.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie w terenie.

Remont trasy Kórnickiej – zmiany w komunikacji autobusowej i tramwajowej od 17 października - Thumbnail

Remont trasy Kórnickiej – zmiany w komunikacji autobusowej i tramwajowej od 17 października

| 14.10.2022

Informujemy, że w poniedziałek, 17 października 2022 r. nastąpi zamknięcie trasy Kórnickiej – odcinka trasy tramwajowej od węzła „Os. Lecha” do węzła „Kórnicka”. Spowoduje to następujące zmiany w komunikacji tramwajowej:

  • tramwaje linii pomiędzy rondem Żegrze a rondem Rataje kursować będą objazdem przez rondo Starołęka i Zamenhofa. Przebieg trasy: GÓRCZYN PKM – Głogowska – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Zamenhofa – rondo Starołęka – rondo Żegrze – UNII LUBELSKIEJ,
  • funkcjonowanie linii tramwajowej 17 zostaje tymczasowo zawieszone,
  • tramwaje linii 18 pomiędzy przystankami „Piaśnicka/Rynek” a „Rondo Rataje” kursować będą objazdem przez Chartowo, Żegrze, rondo Żegrze, rondo Starołęka i Zamenhofa.

Zastępczą komunikację stanowić będą następujące linie autobusowe:

  • 162166181 196 (między rondem Rataje o osiedlami Lecha i Tysiąclecia oraz Rusa (tylko linie 166 i 181) oraz Czecha (tylko linie 162 i 196),
  • 154 funkcjonująca na zmienionej trasie: RONDO RATAJE – Krzywoustego – Anny Jantar – Brneńska – Milczańska – Inflancka – Piaśnicka – Chartowo – Bobrzańska – Krzywoustego – Ługańska – Szczepankowo – Gospodarska – SPŁAWIE (część kursów wydłużona przez Ostrowską i Tarnowską do pętli KRZESINY) zapewniać będzie połączenie ronda Rataje i osiedli Lecha, Tysiąclecia i Czecha,
  • 190 funkcjonująca na wydłużonej trasie: OS. SOBIESKIEGO – Stróżyńskiego – Jaroczyńskiego – Wojciechowskiego – Piątkowska – Słowiańska – Szelągowska – Garbary – most Królowej Jadwigi – Krzywoustego – Anny Jantar – Brneńska – Milczańska – Inflancka – Piaśnicka – Chartowo – BOBRZAŃSKA (powrót: BOBRZAŃSKA – … – most Królowej Jadwigi – Kazimierza Wielkiego – Mostowa – Garbary – … – OS. SOBIESKIEGO).

Przystanek końcowy i początkowy „Bobrzańska”zlokalizowany zostanie na ul. Żegrze przy skrzyżowaniu z ul. Bobrzańską pod wiaduktem trasy Katowickiej. Nazwa przystanku zostanie zmieniona – obecnie nosi on nazwę „Krzywoustego

Wiadukt”. Linia zapewniać będzie połączenie ronda Rataje i osiedli Lecha, Tysiąclecia i Czecha.

Autobusy linii 154 jadące w kierunku Spławia oraz 190 jadące w obu kierunkach na obszarze ronda Rataje zatrzymują się na przystankach autobusowo-tramwajowych w torowisku.

Autobusy linii 162 nie będą wykonywać kursów przez Spławie, natomiast linia 154 będzie w niedziele i dni świąteczne funkcjonować od godz. 6:00.

Jak wspomniano wyżej, przystanek „Krzywoustego Wiadukt” zmienia nazwę na „Bobrzańska”. Przystanek ten będzie obsługiwany tylko przez autobusy linii 190 – autobusy linii 166 i 231 nie będą się na nim zatrzymywać. Najbliższe przystanki tych linii:

  • „Bobrzańska” na ul. Bobrzańskiej przy bloku os. Stare Żegrze 166 – dla linii 166,
  • „Żegrze III” na ul. Żegrze przy przystanku tramwajowym o tej samej nazwie.

Nastąpią także korekty rozkładów jazdy na liniach 124, 181 i 184.

Przebudowa trasy kórnickiej – zmiany od 17 października - Thumbnail

Przebudowa trasy kórnickiej – zmiany od 17 października

| 14.10.2022

W poniedziałek, 17 października rozpocznie się ostatni etap przebudowy tras tramwajowych tzw. Górnego Tarasu Rataj (GTR). Nowe torowisko pojawi się na trasie kórnickiej – od ulicy Jana Pawła II do osiedla Lecha. Przebudowa spowoduje konieczność wyłączenia ruchu na tym odcinku i tramwaje pojadą zmienionymi trasami.

Przebudowa trasy kórnickiej to ostatnia odsłona większego zadania usprawniającego komunikację publiczną na Ratajach, jakim jest przebudowa tras tramwajowych na Górnym Tarasie Rataj. Zostało ono podzielone na trzy etapy, by związane z pracami niedogodności nie kumulowały się. Obejmował on zakończoną przebudowę od os. Lecha do ronda Żegrze oraz budowę nowej od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Przebudowę torowiska w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wykonano w latach 2018-2019. W kolejnym roku (2020) otwarto trasę od ronda Żegrze do nowo zbudowanej pętli tramwajowo-autobusowej Unii Lubelskiej, a w latach 2021-2022 kompleksowo zmodernizowano rondo Rataje. Z oczywistych względów w tym samym czasie nie można było wówczas remontować trasy Kórnickiej. Konieczne było bowiem umożliwienie dojazdu tramwajów do zajezdni na Franowie oraz zapewnienie komunikacji mieszkańcom szeroko pojmowanego obszaru Rataj.

Zakres prac na trasie kórnickiej

Na odcinku od ulicy Jana Pawła II do osiedla Lecha wymienione zostanie bardzo mocno wyeksploatowane torowisko oraz sieć trakcyjna. Przebudowane zostaną istniejące przystanki Kórnicka (za ul. Jana Pawła II, przy centrum handlowym) i Os. Tysiąclecia. Z kolei obecne perony przystanku Polanka czeka rozbiórka. W zamian powstaną dwa nowe: Polanka – bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina – w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmienią się również trasy rowerowe i ciągi piesze w rejonie inwestycji, m.in. zostaną dostosowane do nowych peronów przystankowych, schodów i pochylni.

W ramach inwestycji zdemontowane i wybudowane na nowo zostanie torowisko, a także sieć trakcyjna i cała infrastruktura towarzysząca. Zużyte elementy zostaną zastąpione nowymi o odpowiednich parametrach technicznych, co poprawi trwałość, stabilność i bezpieczeństwo trasy. Równocześnie ograniczona zostanie emisja drgań i hałasu wynikających z przejazdu tramwajów, co poprawi komfort okolicznych mieszkańców.

Prace drogowe będą dotyczyły fragmentu tzw. ringu Łacina. Przewidziana jest budowa przedłużenia ul. Pleszewskiej o długości ponad 200 metrów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska i Polanka z możliwością przejazdu przez torowisko. Będzie to jednojezdniowa ulica z chodnikiem po obu stronach i drogą rowerową po stronie wschodniej. Po przebudowie przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Milczańskiej nie będzie dostępny dla samochodów, przewiduje się tam budowę wyłącznie przejścia i przejazdu dla pieszych i rowerzystów. Zamknięcie przejazdu dla samochodów nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego, istotne są tu kwestie bezpieczeństwa. W planach jest również budowa ciągu pieszego i rowerowego po południowej stronie torowiska do ul. Piaśnickiej i Inflanckiej.

W zakres zadania wchodzi budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zrealizuje również budowę utwardzonego dojazdu dla służb technicznych zmierzających do stacji prostownikowej Rataje.

Wykonawca inwestycji zajmie się również zielenią. Posadzonych zostanie 250 drzew w rejonie przebudowanej trasy. Dzięki nowym nasadzeniom zwiększy się o ok. 1/3 liczba krzewów wzdłuż torowiska. Konieczne będzie także usunięcie drzew kolidujących z planowaną rozbudową chodnika, drogi rowerowej i trasy tramwajowej.

Galeria

Wizualizacje

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Inwestor zastępczy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 884 20 10/11
www.pozim.pl
e-mail: sekretariat@pozim.pl