Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo

RAZEM ZMIENIAMY POZNAŃ

Aktualności

Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Królowej Jadwigi - Thumbnail

Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Królowej Jadwigi

| 29.11.2021

Wykonawca prac związanych z przebudową ronda Rataje zajmie się również wymianą nawierzchni jezdni na ul. Królowej Jadwigi, na odcinku między mostem a skrzyżowaniem z ul. Strzelecką i Drogą Dębińską. Roboty rozpoczną się we wtorek, 30 listopada. Od tego czasu obowiązywać będą zmiany organizacji ruchu.

Prace polegać będą na frezowaniu, a następnie ułożeniu nowej nawierzchni jezdni między mostem Królowej Jadwigi a ul. Strzelecką i Drogą Dębińską. Prowadzone będą tzw. systemem połówkowym, czyli gdy roboty toczyć się będą na jednej części jezdni, ruch możliwy będzie drugą, a później – odwrotnie. Przejezdność w obu kierunkach pozostanie więc zachowana, jednak w stronę ronda Rataje będzie dostępny jeden pas (a nie dwa), a w kierunku AWF dwa pasy z czterech. W zależności od postępu robót, osoby sterujące ruchem będą też kierować samochody poruszające się w stronę ul. Droga Dębińska na nieczynne torowisko tramwajowe.

Organizacja ruchu będzie zmieniać się dynamicznie wraz z postępem prac, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace będą mogły zakończyć się najwcześniej po dwóch tygodniach, termin ten może ulec wydłużeniu.

Między mostem Królowej Jadwigi a ul. Juracką po torowisku - Thumbnail

Między mostem Królowej Jadwigi a ul. Juracką po torowisku

| 29.11.2021

Trwa przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. W poniedziałek 29 listopada zmieni się organizacja ruchu na krótkim odcinku ul. Krzywoustego, między zjazdem z mostu Królowej Jadwigi a ul. Juracką. W dalszym ciągu przejazd w stronę ronda Rataje będzie tam możliwy jednym pasem ruchu, zostanie on jednak przesunięty na torowisko tramwajowe, które aktualnie nie jest czynne. Wprowadzone zostanie tam odpowiednie oznakowanie.

Zmiana pozwoli na kontynuację prac polegających na przebudowie ul. Krzywoustego między mostem Królowej Jadwigi a rondem Rataje.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji.

Kilkugodzinne zawężenie dwóch wjazdów na rondo Rataje - Thumbnail

Kilkugodzinne zawężenie dwóch wjazdów na rondo Rataje

| 25.11.2021

Na czwartek 25 listopada planowane są prace na przebudowywanym rondzie Rataje, które wymagały będą zmiany organizacji ruchu. Tego dnia układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni jezdni na zachodniej części ronda.

Podczas robót wjazdy na rondo Rataje od strony centrum miasta (mostu Królowej Jadwigi) i od ul. Jana Pawła II zostaną zawężone do jednego pasa. Jednocześnie informujemy, że może zostać wyłączona sygnalizacja świetlna. W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców, prace rozpoczną się po porannym szczycie komunikacyjnym. Szacuje się, że utrudnienia będą obowiązywały od godz. 9:00 do 15:00. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac, a w razie możliwości korzystanie z alternatywnych tras omijających rondo Rataje.

Przebudowa ronda Rataje – ostatnie warstwy nawierzchni - Thumbnail

Przebudowa ronda Rataje – ostatnie warstwy nawierzchni

| 19.11.2021

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje jest już bardzo zaawansowana. Aktualnie prace toczą się na odcinku między rondem a mostem Królowej Jadwigi. Obejmują zarówno torowisko tramwajowe, jak i jezdnię oraz chodniki z trasami rowerowymi. Do końca zbliża się już budowa konstrukcji torowiska i jezdni na rondzie, a także konstrukcji jezdni ul. Krzywoustego do ul. Jurackiej i Serafitek, co pozwala przystąpić do ostatniej fazy prac drogowych, czyli układania warstwy ścieralnej. Niesie to za sobą potrzebę krótkotrwałych, ale dynamicznych zmian organizacji ruchu, po których przejazd w tym rejonie będzie dużo płynniejszy. Ponadto dobrze widoczne jest już przebudowane torowisko między rondem a mostem, gdzie wkrótce też rozpocznie się montaż sieci trakcyjnej. Mieszkańcy mogą już korzystać z wybudowanego od nowa chodnika z drogą rowerową po stronie os. Piastowskiego, między rondem a ul. Juracką.

Prace polegające na układaniu ostatniej warstwy nawierzchni rozpoczęły się w czwartek na południowej jezdni ul. Krzywoustego między rondem Rataje a ul. Juracką. Obejmują część drogi niedostępnej aktualnie dla kierowców, dlatego prace te nie wiążą się ze zmianami organizacji ruchu. Te planowane są na 19 listopada (piątek), kiedy to ostatnia warstwa będzie układana na drugiej części jezdni. Nadal jednak dostępne będą dwa pasy ruchu, zmiana będzie polegać jedynie na przesunięciu toru jazdy z aktualnie przejezdnych dwóch pasów na te, gdzie już ułożona będzie nowa nawierzchnia.

Wybudowanie konstrukcji torowiska oraz jezdni na ostatnim fragmencie ronda Rataje (od strony centrum) oznacza także, że i tam będzie układana docelowa warstwa nawierzchni. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na wewnętrznych pasach wyłączonych z ruchu, ale następnie układana będzie też nawierzchnia na pasie zewnętrznym, który aktualnie jest użytkowany. Wiąże się to ze znaczącymi, ale krótkotrwałymi zmianami organizacji ruchu w nadchodzącym tygodniu, o czym będziemy informować w kolejnym komunikacie.

Ze względów technologicznych docelowe oznakowanie poziomie (na jezdni) wprowadzone zostanie po kilku dniach, dlatego kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiedniej prędkości w rejonie prac. Po wykonaniu oznakowania udostępniane będą kolejne pasy ruchu.

Wyłączenie z ruchu fragmentu chodnika przy rondzie Rataje - Thumbnail

Wyłączenie z ruchu fragmentu chodnika przy rondzie Rataje

| 17.11.2021

Trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje, aktualnie dotyczą głównie odcinka ul. Krzywoustego między rondem a mostem Królowej Jadwigi. Zakres inwestycji obejmuje torowisko, jezdnię, drogi rowerowe i chodniki.

17 listopada (środa) wyłączony z ruchu pieszego zostanie odcinek chodnika wzdłuż północnej jezdni ul. Krzywoustego, czyli po stronie dworca autobusowego. Niedostępny będzie odcinek od stacji paliw do ul. Serafitek. Do dyspozycji pieszych pozostaje nowo wybudowany chodnik po drugiej stronie ulicy, dokąd należy kierować się przejściami przy rondzie Rataje lub na wysokości ul. Serafitek.

Tymczasowy przystanek autobusowy pozostaje w obecnej lokalizacji, tzn. przy jezdni północnej ul. Krzywoustego, przed zjazdem w ul. Serafitek.

Wyłączenie z ruchu pieszego odcinka między stacją paliw a ul. Serafitek pozwoli na kontynuację prac związanych z przebudową chodnika. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Galeria

Wizualizacje

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Inwestor zastępczy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 884 20 10/11
www.pozim.pl
e-mail: sekretariat@pozim.pl