Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo

RAZEM ZMIENIAMY POZNAŃ

Aktualności

Przełożenie ruchu samochodowego z ronda na przejazd tymczasowy w ulicy Zamenhoffa - Thumbnail

Przełożenie ruchu samochodowego z ronda na przejazd tymczasowy w ulicy Zamenhoffa

| 20.04.2021

Informujemy, że na godziny nocne z 21/22.04.2021 roku planuje się wprowadzenie zmian w czasowej organizacji ruchu. Planowana zmiana dotyczy przełożenia ruchy z południowej części ronda na tymczasowy przejazd wybudowany w ulicy Zamenhofa. Na wlocie ul. Zamenhofa na rondo (przed tymczasowym przejazdem) ruch zostanie rozłożony na dwa pasy ruchu.

Po wprowadzeniu zmiany – ruch na tarczy ronda będzie odbywał się z wykorzystaniem dwóch tymczasowych przejazdów, po stronie północnej i południowej. Zostaną wprowadzone zmiany w sygnalizacji świetlnej.

Powyższe zmiany są konieczne do wykonania robót torowych i drogowych w zakresie tarczy ronda.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Zmiany na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Zamenhofa. - Thumbnail

Zmiany na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Zamenhofa.

| 14.04.2021

Na godziny nocne z 16 na 17 kwietnia 2021 roku planuje się wprowadzenie zmian w czasowej organizacji ruchu. Planowana zmiana dotyczy zamknięcia pasa do skrętu w lewo z ulicy Zamenhofa w ulicę Piłsudskiego. Dojazd do ulicy Piłsudskiego będzie realizowany przez istniejącą przewiązkę usytuowaną w sąsiedztwie ulicy Obrzyca. Przewiązka zostanie poszerzona w taki sposób by możliwy był nawrót pojazdów poruszających się z kierunku południowym oraz pojazdów (również pojazdów komunikacji miejskiej) poruszających się od ronda i kierujących się na ulicę Piłsudskiego.

UWAGA: Nastąpi zmiana pierwszeństwa, które zostanie nadane pojazdom zawracającym w kierunku ulicy Piłsudskiego. Pojazdy jadące ulicą Zamenhofa z kierunku południowego będą na drodze podporządkowanej.

Ruch kołowy na ulicy Zamenhofa zostanie skanalizowany do jednego pasa.

Wyjazd z dworca na ul. Św. Rocha - Thumbnail

Wyjazd z dworca na ul. Św. Rocha

| 29.03.2021

Od poniedziałku 29.03.2021 roku autobusy komunikacji miejskiej będą wyjeżdżały z Dworca Autobusowego przebudowanym wyjazdem na ul. Św. Rocha. Wyjazd tymczasowy zostanie rozebrany.

Na wlocie ulicy Jana Pawła II na rondo zostanie zachowany obecny stan, tj. 2 pasy ruchu: pas do skrętu w prawo oraz pas do jazdy na wprost i do skrętu w lewo.

Kilkugodzinne wyłączenie części skrzyżowania ul. Kórnickiej i Jana Pawła II - Thumbnail

Kilkugodzinne wyłączenie części skrzyżowania ul. Kórnickiej i Jana Pawła II

| 29.03.2021

W ramach przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje modernizowane są m.in. torowisko i jezdnia na ul. Jana Pawła II. Na 29 marca (poniedziałek) zaplanowano roboty związane z kładzeniem nowej nawierzchni jezdni na ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kórnickiej do ul. św. Rocha.

Na czas tych prac konieczne jest wyłączenie wyjazdu z ul. Kórnickiej – z kierunku centrum – w ul. Jana Pawła II. Kierowcy będą mieli do dyspozycji wyjazd z ul. św. Rocha i będą mogli skręcić w ul. Jana Pawła II przy dworcu autobusowym. Rozpoczęcie tych prac planuje się na godz. 8 rano, a zakończenie do godz. 16. Wtedy to wyjazd z ul. Kórnickiej na ul. Jana Pawła II zostanie ponownie udostępniony.

Uwaga! Prace nad nową nawierzchnią nie mogą być prowadzone podczas opadów, dlatego gdy warunki atmosferyczne będą niekorzystne, wyłączenie części skrzyżowania i planowane roboty zostaną przesunięte na wtorek 30 marca.

Planowane wyłączenie z użytkowania przejścia dla pieszych w dniu 08.03.2021 r. na ul. Zamenhofa przy tarczy ronda Rataje - Thumbnail

Planowane wyłączenie z użytkowania przejścia dla pieszych w dniu 08.03.2021 r. na ul. Zamenhofa przy tarczy ronda Rataje

| 03.03.2021

W związku z podyktowaną koniecznością przeprowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych w torowisku i drodze (kolor niebieski ) i ze względów bezpieczeństwa, ruch pieszy zostanie czasowo przekierowany w dniu 08.03.2020 r. po obwiedni ronda – zgodnie ze wskazanym na schemacie szlakiem – kolor zielony. Wyłączone przejście zostanie zabezpieczone zaporami U-20c, a kierunki ruchu pieszych będą opisane na tabliczkach.

Galeria

Wizualizacje

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Inwestor zastępczy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 884 20 10/11
www.pozim.pl
e-mail: sekretariat@pozim.pl