Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo
Nowe Rataje - Logo

RAZEM ZMIENIAMY POZNAŃ

Aktualności

Zmiana lokalizacji przystanków Żegrze III - Thumbnail

Zmiana lokalizacji przystanków Żegrze III

| 19.03.2019

W związku z planowanym wdrożeniem kolejnego etapu prac dla zadania „Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze” od soboty, 16 marca br. nastąpiła zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie skrzyżowań ulic Wiatracznej i Chartowo oraz Bobrzańskiej i Żegrze. Zmienionymi trasami będą również kursować autobusy linii nr 155 i 166 (w kierunku ronda Rataje) oraz linii nr 192 i 232.

Przystanki „Żegrze III” dla linii T1, 238 i 245 zmieniły swoją lokalizację.

Przystanek w kierunku ronda Żegrze zlokalizowany będzie za sygnalizacją świetlną u wylotu ulicy Piłsudskiego w ulicę Żegrze.

Przystanek w kierunku os. Czecha zlokalizowany będzie przed sygnalizacją świetlną na ul. Żegrze przy wylocie z os. Orła Białego.

Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań Żegrze/Bobrzańska i Chartowo/Wiatraczna - Thumbnail

Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań Żegrze/Bobrzańska i Chartowo/Wiatraczna

| 11.03.2019

W związku z planowanym wdrożeniem kolejnego etapu prac dla zadania: „Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze” nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego.

Zmiana, która zostanie wprowadzona od 16 marca, polegać będzie na zwężeniu obydwu jezdni dla relacji Chartowo-Żegrze do jednego pasa, wyłączeniu z ruchu łącznic do prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz zamknięciu przejazdu na wprost i skrętu w lewo ul. Bobrzańską przez ul. Żegrze.

W celu zapewnienia możliwości skrętu z ul. Wiatracznej w ul. Chartowo oraz z ul. Chartowo w ul. Wiatraczną skorygowaniu ulegnie kształt wysp dla pieszych  – zostaną one odpowiednio zmniejszone, by powiększyć promień skrętu.

W związku z brakiem możliwości przejazdu przez ul. Żegrze, ulicą Bobrzańską wybudowana zostanie jezdnia tymczasowa w pasie rozdziału umożliwiająca dokonanie manewru zawracania dla pojazdów wyjeżdzających z ul. Bobrzańskiej oraz jadących z kierunku ul. Chartowo.

Ulica Bobrzańska przy dojeździe do ul. Żegrze zawężona zostanie do jednego pasa, dozwolony będzie tylko prawoskręt. Ulica Wiatraczna przy skrzyżowaniu z ul. Chartowo zawężona zostanie do dwóch pasów, prawy służyć będzie do jazdy w prawo oraz na wprost, pas lewy będzie wyłącznie lewoskrętem.

Organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy kwietnia br.

Szczegółowe informacje tutaj: http://www.pozim.pl/aktualnosci/informacje-biezace/gorny-taras-rataj-zmiany-w-organizacji-ruchu-w-rejonie-skrzyzowan

Ruch samochodowy wraca na rondo Żegrze - Thumbnail

Ruch samochodowy wraca na rondo Żegrze

| 25.02.2019

O dwa tygodnie wcześniej niż planowano, już w sobotę (2 marca), na nowo wybudowane rondo Żegrze będzie można wjechać z każdej strony i skorzystać ze wszystkich jego zjazdów. W nocy z 1 na 2 marca na rondzie oraz skrzyżowaniu ulic Żegrze, Kurlandzkiej i Inflanckiej zmieniona zostanie organizacja ruchu. Szybsza niż planowano przejezdność ronda to efekt tempa prac prowadzonych w jego rejonie.

Więcej informacji na stronie: http://pozim.pl/aktualnosci/informacje-biezace/ruch-samochodowy-wraca-na-rondo-zegrze

Przebudowa trasy tramwajowej przebiega zgodnie z planem - Thumbnail

Przebudowa trasy tramwajowej przebiega zgodnie z planem

| 29.01.2019

Roboty związane z przebudową trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. W rejonie ronda coraz bliższe jest ukończenie większości prac zasadniczych, zaś na odcinku od os. Czecha do przystanku Żegrze I (na którym roboty rozpoczęły się z początkiem roku) trwają zaawansowane prace rozbiórkowe.

W obrębie ronda Żegrze gotowa jest już zasadnicza część torowiska tramwajowego, a także instalacja do nawadniania terenów zielonych. Zakończyły się również roboty związane z siecią gazową. Na ul. Żegrze wybudowano dwa perony przystankowe. Na ukończeniu są roboty drogowe: chodniki, ścieżka rowerowa oraz warstwa wiążąca jezdni w rondzie. Zaawansowanie tych robót można określić na ok. 80 procent. Kończy się już budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, a także rozbiórka przejścia podziemnego, które jest zasypywane. Trwają prace remontowo – budowlane w budynku stacji transformatorowej.

Wykonawca układa już belki podtorowe dla nowego torowiska w ul. Hetmańskiej, na której przygotowuje również podbudowę drogową pod nową jezdnię. Trwa montaż słupów trakcyjnych i sygnalizacyjnych oraz bramownic.

Tymczasem na odcinku od os. Czecha do przystanku Żegrze I (na którym roboty ruszyły na początku roku) kończy się już rozbiórka torowiska. W rejonie os. Czecha zaawansowane w 70 procentach są również rozbiórkowe roboty drogowe. Prace rozbiórkowo – przygotowawcze prowadzone są także na murze oporowym. Jednocześnie w tym rejonie do półmetka dobiega budowa kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej.

Więcej informacji na stronie: http://pozim.pl/aktualnosci/biezace/przebudowa-trasy-tramwajowej-na-gornym-tarasie-rataj-przebiega-zgodnie-z-planem

Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu – przesunięcie tymczasowego przystanku autobusowego „os. Czecha” - Thumbnail

Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu – przesunięcie tymczasowego przystanku autobusowego „os. Czecha”

| 21.01.2019

Zostanie zlikwidowane zwężenia wewnętrznych pasów ruchu przy wjeździe do tunelu Franowo (od ul. Chartowo) . Ograniczenia te miały związek z prowadzonym w tym miejscu remontem muru oporowego przy wjeździe do tunelu, który jest prowadzony w ramach przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze. Do dyspozycji kierowców są już dwa pasy ruchu  w obu kierunkach w tym obszarze.

Kolejne,  zmiany w organizacji ruchu w tej okolicy zaczną obowiązywać od wtorku, 22 stycznia. Tego dnia, o ok. 100 metrów w kierunku ul. Piaśnickiej, wydłuży się  wyłączony z ruchu  zewnętrzny pas jezdni na ul. Chartowo. Kierowcy na tym odcinku będą mogli poruszać się pasem wewnętrznym. Wprowadzana zmiana jest istotna również dla pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ o ok. 100 metrów przesunięty zostanie tymczasowy przystanek autobusowy „os. Czecha”.

Planuje się, że wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca marca.

Szczegółowe informacje tutaj: http://www.pozim.pl/aktualnosci/utrudnienia-w-ruchu/zmiany-w-tymczasowej-organizacji-ruchu-ulchartowo

Galeria

Wizualizacje

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

Inwestor zastępczy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. 61 884 20 10/11
www.pozim.pl
e-mail: sekretariat@pozim.pl